Vítejte na stránkách věnovaných účinkům ozonu na ovzduší, vodu a člověka

OZON VE VODĚ

ÚČINKY NA ORGANIZMUS, LIMITY, METODY STANOVENÍ

Účinky ozonu rozpuštěného ve vodě

Ozonoterapie využívá mimo jiné také vody sycené ozonem k účelům dezinfekce, zvýšení prokrvení tkání a stimulace imunitního systému. I při dlouhodobé expozici nezpůsobuje ozon rozpuštěný ve vodě při koncentracích do 0,15 mg/l žádné negativní zdravotní efekty. Rozpustnost ozonu ve vodě je několikanásobně vyšší než rozpustnost kyslíku. Podobně jako je tomu u ozonu v ovzduší, dochází k úbytku ozonu jeho samovolným rozpadem na kyslík, oxidací rozpuštěných látek, případně rozkladem na povrchu některých pevných substancí (např. aktivního uhlí). Doba života molekuly ozonu např. v bazénové vodě se pohybuje v rozsahu 10 - 20 min. Rozklad je urychlován vyšší teplotou a působením UV záření.

Přípustné koncentrační limity

Pro koncentraci ozonu ve vodě veřejných bazénů platí v ČR hygienický limit 0,05 mg/l O3 (0,05 ppm; Vyhláška MZ 135/2004 Sb.). Ve vodě bazénů určených pro kojence a batolata nesmí být dle této vyhlášky ozon přítomen.

V jiných státech platí pro veřejné bazény odlišné limitní hodnoty - Itálie 0,03 mg/l, Velká Británie 0 mg/l - pro EU je doporučeno <0,1 mg/l - v USA je přípustných 0,1 mg/l.

Stanovení koncentrace ozonu ve vodě

Koncentraci ozonu rozpuštěného ve vodě lze průběžně sledovat amperometricky. Ke stanovení se však nejčastěji využívá fotometrická metoda založená na odbarvení roztoku indiga ozonem. K orientačnímu měření koncentrace ozonu ve vodě slouží testovací soupravy, které využívají tzv. DPD metody. Výsledky testů využívajících DPD metody jsou však ovlivňovány přítomností dalších oxidačních činidel (např. chloru).

Hodnota redoxního potenciálu závisí kromě koncentrace ozonu také na koncentraci všech ostatních látek s oxidačními nebo redukčními vlastnostmi. Je ovlivňována teplotou a také hodnotou pH. Pokud se však ostatní parametry významně nemění, umožňuje její měření sledovat změny koncentrace ozonu.

Je zásadní odlišnost mezi účinky ozonu přítomného v ovzduší a účinky ozonu rozpuštěného ve vodě na lidské zdraví!
 
Chcete čísté venkovní bazény bez chlóru?