Vítejte na stránkách věnovaných účinkům ozonu na ovzduší, vodu a člověka

Dezinfekce ozonem - faktor CT

Doc.RNDr. Jiří Dřímal, CSc.*

Ve vodě se nachází značné množství mikrobiologických kontaminantů jako například bakterií, virů, plísní, améb a cyst, které mohou být rozloženy nebo inaktivovány ozonem při dostatečně vysokých dávkách. Organizmy ve formě cyst jsou nejvíce rezistentní ke všem dezinfekčním činidlům díky své ochranné slupce. Rozsah inaktivace nebo destrukce mikroorganizmů závisí na součinu koncentrace dezinfektantu (C v jednotkách mg/l) a kontaktního času (T v minutách). Součin těchto dvou veličin se nazývá CT faktor a udává se v jednotkách mg/lomin.

V červnu 1989 vyhlásil americký institut pro ochranu životního prostředí - U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) - nové normy pro dezinfekci pitné vody. Tyto normy v sobě zahrnují i koncepci CT faktoru. V nové normě definovala EPA CT faktor pro každý dezinfektant, který se používá při úpravě pitné vody (chlór, chlórdioxid, ozon), pro rozsah pH 6-9 a teploty vody od 0.5oC do 25 oC. Čím vyšší je teplota vody, tím nižší je hodnota CT nutná k dostatečné dezinfekci.

Pro dezinfekci ozonem doporučuje EPA dosažení maximální hodnoty CT 2.9 mg/lomin pro teploty menší než 1 oC. Tato hodnota CT se snižuje na 0.48 mg/lomin pro teploty vyšší než 25 oC. Dosažení uvedených hodnot CT garantuje inaktivaci 99.9% (3log, tj. snížení počtu mikroorganismů na jednu tisícinu původního počtu - 10 -3) Giardia cyst a současně inaktivaci větší než 99.999% (5log) střevních virů. Je-li dosaženo této hladiny inaktivace Giardia cyst a střevních virů, je rovněž dosaženo úplné destrukce bakterií rodu Legionella, E.coli a heterotrofních organizmů.

V následující tabulce (Tab.I) jsou uvedeny hodnoty faktoru CT doporučené U.S. EPA pro dosažení různého stupně inaktivace Giardia lamblia cyst ozonem při různých teplotách. I když se dosáhne pouze 0.5log inaktivace Giardia cyst ozonem, při stejné hodnotě CT se dosáhne více než 5log inaktivace střevních virů a současně budou likvidovány všechny bakterie.

Tab. I: CT faktor pro inaktivaci Giardia cysts ozonem
Log Teplota oC
inaktivace < 1 5 10 15 20 25
0.5 log 0.48 0.32 0.23 0.16 0.12 0.08
1log 0.97 0.63 0.48 0.32 0.24 0.16
1.5 log 1.V 0.95 0.72 0.48 0.36 0.24
2 log 1.IX 1.III 0.95 0.63 0.48 0.32
2.5 log 2.IV 1.VI 1.II 0.79 0.60 0.40
3 log 2.IX 1.IX I.43 0.95 0.72 0.48

Nejnovější poznatky v oblasti dezinfekce různými dezinfekčními prostředky jsou přehledně shrnuty v následující tabulce.

Tab. II: CT faktor pro 99% (nebo log 2) inaktivaci pro teplotní rozsah 5 - 25 oC (čím nižší teplota, tím vyšší CT faktor)
Mikro-organismus Ozon pH: 6 až 7 Chlór pH: 6 až 7 Chloramin pH: 6 až 7 Chlór dioxid pH: 6 až 7
E. Coli 0.02 0.03 - 0.05 95 - 180 0.4 - 180
Poliovirus 1 0.1 - 0.2 1.1 - 2.5 770 - 3500 0.2 - 6.7
Rotavirus 0.006 - 0.06 0.01 - 0.05 2810 - 6480 0.2 - 2.1
Giardia lamblia cysts 0.5 - 1.6 30 - 150 750 - 2200 X.36
Cryptospori-dium (oo)cysts 2.5 - 18.4 7200 7200 (1 log) 78 (1 log)
Výše uvedené hodnoty jednoznačně vysvětlují zvyšující se zájem o využití ozonových technologií v oblasti úpravy vod.


* Doc. RNDr. Jiří Dřímal CSc. je jednatelem společnosti LIFETECH s.r.o., která navrhuje a dodává ozonové technologie.
 
Chcete čísté venkovní bazény bez chlóru?